Hlajenje in ogrevanje

Prodaja toplote.

Prodaja toplote iz obnovljivih virov.

Osnovna ideja energetskega pogodbeništva je investicija v izgradnjo novega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko ter prodaja toplote lastniku objekta. Pri energetskem pogodbeništvu prevzame podjetje Ouček celoten strošek vgradnje novega ogrevalnega sistema s toplotno črpalko, brez opreme za distribucijo toplote (cevi, regulatorji, črpalke, radiatorji itd.). Sklene se dogovor za prodajo toplote. Energetsko pogodbeništvo je primerno za večstanovanjske stavbe, osnovne in srednje šole, vrtce, zdravstvene domove, knjižnice, športne objekte in podobno.

Bistveni elementi za lastnika objekta so:

  • odjemalec toplote nima nobenih organizacijskih obveznosti z ogrevalnim sistemom,
  • nižja cena ogrevanja,
  • brez vložka v novo investicijo,
  • brez stroškov vzdrževanja in popravila,
  • cena toplote je stvar dogovarjanja med dobaviteljem toplote in uporabnikom,
  • pogodba o dobavi toplote se sklene za dobo 10 do 15 let.
Domov Prodaja toplote